Jest to symbol zastępczy subdomeny cargo.fabrykawp.pl